Ομοφωνίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων στην έγκυο και το νεογνό

Ομοφωνίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων στην έγκυο και το νεογνό

Για την ανάπτυξη τους συνεργάστηκαν εκπρόσωποι των κάτωθι επιστημονικών εταιρειών:

Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων
Ομάδα Εργασίας Νεογνολογίας (ΚΕΣΥ)
Σύλλογος Μαιών – Μαιευτών

Ξεφυλλίστε το