Παρουσιάσεις Περιστατικών

Μηνιαίες παρουσιάσεις περιστατικών ΕΛΕΠΛ 2021-2022

Αγία Σοφία 20 Απριλίου 2021

Αγλαΐα Κυριακού 24 Ιουνίου 2021,

 Ιπποκράτειο  Θεσσαλονίκης 16 Σεπτεμβρίου 2021,

Αττικόν 7 Οκτωβρίου 2021,

ΠΑΓΝΗ 11 Νοεμβρίου 2021,

Λάρισα 20 Ιανουαρίου 2022,

Πάτρα 3 Φεβρουαρίου 2022