Παρουσιάσεις Περιστατικών

Μηνιαίες παρουσιάσεις περιστατικών 2023-2024

2023

5 Οκτωβρίου Αγία Σοφία

2 Νοεμβρίου Αττικό νοσοκομείο

14 Δεκεμβρίου Αγλαΐα Κυριακού

2024

11 Ιανουαρίου Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

8 Φεβρουαρίου Λάρισα

7 Μαρτίου Κρήτη

4 Απριλίου Πάτρα

2 Μαΐου Μεγάλη Πέμπτη

6 Ιουνίου Ιωάννινα