Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020

Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020

Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του 2020 (20/1/2020) της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Με το παρόν λαμβάνετε γνώση αναφορικά με το ισχύον Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, προς ενημέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες.

Ξεφυλλίστε το