9° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας

9° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας

9° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας
Μυκητκιές λοιμώξεις: Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις
19 – 21 Νοεμβρίου 2021 (ΥΒΡΙΔΙΚΟ)