37η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων – ESPID 2019

37η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων. Χιλιάδες κλινικοί γιατροί, ερευνητές, ειδικευόμενοι και φοιτητές θα συγκεντρωθούν 6 – 11 Μαΐου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Βασιζόμενη στην επιτυχία και την καινοτομία των προηγούμενων συναντήσεων, το ESPID 2019 θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνεδριών και ευκαιριών μάθησης που θα παρουσιάζουν τις τελευταίες έρευνες και εξελίξεις στον τομέα που φιλοξενούνται από κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Επισκεφτείτε το website του συνεδρίου