Ερμηνεία αντιβιογράμματος – μηχανισμοί αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός ιατρός – Α. Αργυροπούλου

Ερμηνεία αντιβιογράμματος – μηχανισμοί αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός ιατρός – Α. Αργυροπούλου