Ερμηνεία αντιβιογράμματος – μηχανισμοί αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός ιατρός – Ε. Λεμπέση

Ερμηνεία αντιβιογράμματος – μηχανισμοί αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός ιατρός – Ε. Λεμπέση