Αρχική προσέγγιση και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με πιθανό MIS-C

Αρχική προσέγγιση και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με πιθανό MIS-C