Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος

Ροηλίδης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος

Τσολιά Μαρία

Γραμματέας

Γαλανάκης Εμμανουήλ

Ταμίας

Παπαευαγγέλου Βασιλική

Μέλη:

Μίχος Αθανάσιος

Σπούλου Βασιλική

Συρογιαννόπουλος Γεώργιος