Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος

Τσολιά Μαρίζα

Αντιπρόεδρος

Γαλανάκης Εμμανουήλ

Γραμματέας

Μίχος Αθανάσιος

Ταμίας

Σπούλου Βασιλική

Μέλη:

Παπαευαγγέλου Βασιλική

Ροηλίδης Εμμανουήλ

Συρογιαννόπουλος Γεώργιος