Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων

Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων

10 – 12 Δεκεμβρίου 2021
Ξενοδοχείο Divani Caravel – Αθήνα (υβριδική διεξαγωγή)
Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων