Κατηγορία: Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020

Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020
Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του 2020 (20/1/2020) της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
Με το παρόν λαμβάνετε γνώση αναφορικά με το ισχύον Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, προς ενημέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες.

Διαβάστε Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018 – 2019

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018 – 2019
Το πρακτικό της 6ης Συνεδρίας για το έτος 2018 της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, περιλαμβάνεται στο κάτωθι παράρτημα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2017

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2017
Το πρακτικό της 5ης Συνεδρίας για το έτος 2017 της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

Διαβάστε Περισσότερα